A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Білилівський ліцей Ружинської селищної ради Житомирської області
Усяка школа славна не числом, а славою своїх учнів
М.Пирогов

11 клас

План дистанційного навчання на 09.05.2023 р.

Українська мова 11 клас – Тема – Р. М. Формування культури публіцистичного виступу. Завдання – повторити особливості публіцистичного стилю, принципи побудови тексту та використання мовних засобів.

11 клас – Тема – Вид, час, способи дієслова. Творення дієприкметників та дієприслівників. Завдання – опрацювати матеріал за QRкодом параграфів 70, 71, вправи 744, 751.

11 клас хімія. Контрольна робота «Неорганічні речовини і їхні властивості»

11 клас біологія. Генна інженерія людини: досягнення та ризики.  Біоетичні проблеми сучасної медицини. Опрацювати параграф 60. Повторити $ 31-32.

https://www.youtube.com/watch?v=WZDH3hVnpIw

 https://www.yoзнижуватиutube.com/watch?v=jePyncSftX4

Геометрія

Повторення.Тіла обертання. Д.з. Переглянути навчальне відео https://www.youtube.com/watch?v=pQ-9rEql2Ag , вик. тест https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4107324

11 фізика Елементарні частинки

https://naurok.com.ua/prezentaciya-elementarni-chastinkki-ta-h-vlastivosti-89120.html

Опрацювати § 43

План дистанційного навчання з 22.02 по 24.02.2023 р.

11 клас. Географія

22.02.23 Опрацювати §20 Сучасна глобальна економіка та тенденції її розвитку.

https://www.youtube.com/watch?v=ferqt_DW8Wc

11 клас зарубіжна література

23.02. Б. Брехт  - драматург–новатор. Зображення війни як засоби збагачення в драмі « Матінка Кураж та її діти». Ідеї попередження та риси «епічного театру» в п’єсі

https://www.youtube.com/watch?v=IhsjwoDipWc Д.з. Прочитати п’єсу «Матінка Кураж та її діти», скласти характеристику Анни Фірлінг, дібрати цікаві факти про письменника  Б.Брехта.

11 кл. Історія України. Тема уроку Україна в період незалежності.  Д.з. Вик. тести https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1066759

Інформатика 11 клас Білоус Т.Л.

22.02.2023 Практична робота № 6  «Створення звітів» Перегляньте відео: https://www.youtube.com/watch?v=qDu4F0G1atA

22.02.2023 Підсумковий урок з розділів «Форми та звіти» Виконайте тест:  https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=8385740

22.02.2023 р. Алгебра  Класичне означення ймовірності випадкової події Д.з., перегляньте відео https://www.youtube.com/watch?v=Ry3v_pp-Yf8 та виконайте тест https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5827663

23.02.2023 р. Геометрія Об’єми тіл обертання. Д.з вик. С.р.ст.230, в.1

24.02.2022 р. Розвязування задач і вправ. Д.З. Вик. Сам. Р. ст.128 В.1(1-4 завд.)

Укр. мова  23. 02. 2023, тема – К. Р. з теми «Синтаксис простого ускладненого речення», завдання – виконати тести https://naurok.com.ua/test/proste-uskladnene-rechennya-pidgotovka-do-zno-79871.html

Дата – 23. 02. 2023, тема – Фонетика (повторення). Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження звуків, завдання – опрацювати теоретичний матеріал за QR - кодом, виконати вправи 516, 519

Укр.літ. – 22. 02. 2023, клас – 11, Тема – Творчість О. Гончара, новела «Модри Камень», завдання – зробити хронологічну таблицю, прочитати новелу.

23.02.2023 р. 11 клас хімія. Фосфор. Середні та кислі солі. Параграф  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Ry0EcJQXySY

11 клас біологія. Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини. Опрацювати параграф 40. https://www.youtube.com/watch?v=C2p6FDdPPAs

 

 

План дистанційного навчання 24.11.2022 р.

Біологія. Вплив стресових факторів на здоров`я людини. Опрацювати параграф 23. https://www.youtube.com/watch?v=iN-PaX9c1J4

Хімія. Створити проект. 1. Гальванічний елемент з картоплі та лимону. 2. види і принципи роботи малих джерел електричного струму, їх утилізація.

Зарубіжна література Тема: РМ. (п) Твір «Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір у романі «Чума». https://naurok.ua/student/blog/yak-napisati-tvir-rozdumД.з Написати твір  на тему: «Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір у романі «Чума». Підготуватися до контрольної роботи за розділами «Вступ», «Золоті сторінки далеких епох», «Модернізм»

Геометрія. Тіла обертання. Циліндр. Переглянути  навчальне відео https://www.youtube.com/watch?v=l1_GbPuvAtg  Опр. пар.20, виконати номери 744, 748, 762

Укр.мова  Загальна зарактеристика синтаксичних одиниць ( словосполучення, речення). Види словосполучень за будовою і способом вираження головного слова. Завдання- виписати словосполучення з мінітексту, накреслити схеми.  Текст: Хто не був у горах, не бачив їхніх величних гордих тіл, порослих смереками, не затамовував подих, дивлячись у глибокі ущілини, не смакував ожиною та малиною по дорозі на вершину, той не бачив справжньої краси й величі природи.    

Укр.мова   Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця. Завдання- повторити види речень за метою висловлювання, за інтонацією і будовою. Скласти діалог (6-8 реплік) , використавши у ньому різні речення за метою висловлювання, інтонацією і будовою.

25.11.2022 р. Математика.Первісна правила знаходження первісних. Виконати тест, записати  в зошиті розв`язки завдань з тесту https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3040762   

Укр.літ.  Сатиричне викриття обивателів, що цураються свого коріння; осуд національного нігілізму в комедії М. Куліша  ,,Мина Мазайло ", завдання  - дати характеристику персонажам (,,хмара слів" у зошиті) - Мокій, Мина, Рина, Уля, тьотя Мотя, дядько  Тарас.  

План роботи під час дистанційного навчання з 10.10 по 14.10.2022 р. 

Хімія

13.10.Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови. Підготовити на 18.10. Навчальні проекти

4. Застосування рідких кристалів.

5. Використання речовин із різними видами хімічних зав’язків у техніці.

6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.

Біологія

13.10.Адаптації паразитів до мешкання в організмі хазяїна. Відповідь організму хазяїна на оселення паразитів. Параграф 13 https://www.youtube.com/watch?v=XFlZ-AJBgEo

Фізична культура

11.05. Виконати вправи з м’ячем. https://www.youtube.com/watch?v=qv3_8l75KJg

 14.06. Виконати стрибкові вправи. https://www.youtube.com/watch?v=EAt2Q1FKYbc

Математика

Алгебра

10.10.2022 р. Логарифми та їх властивості. Д.з. Опр. Пар. 3, перегл. навч. відео https://www.youtube.com/watch?v=obN8xUTYcoA , вик. №№97, 98, 101

12.10.2022 р. Логарифми та їх властивості. Д.з.Опр. пар. 3, вик. №№110, 112

14.10.2022 р. Логарифмічна функція її властивості та графік. Д.з. Опр. Пар.3, перегл. навч. відео https://www.youtube.com/watch?v=pYETDnIUqKw , вик. №№113, 116

Геометрія

11.10.2022 р. Піраміда. Д.з.Опр. пар. 18. Вик. №№662, 664

13.10.2022 р. Піраміда Д.з. Опр. Пар. 18, вик. №№669, 670

Зарубіжна література

13.10.Тема: Модерністська проза початку XX ст.(загальна характеристика). Франц Кафка « Перевтілення» .Життя і творчий шлях Ф.Кафки. Зображення відчуженння особистості в новелі « Перевтілення». https://road-ofidea.blogspot.com/2020/10/blog-post_15.html

Д.з. законспектувати https://svitliteraturu.com/load/zarubizhna_literatura/11_klas/f_kafka_perevtilennja_anketa_tvoru/20-1-0-580

Прочитати новелу Ф.Кафки "Перевтілення". Переглянути кіноверсію , знайти невідповідності з текстом 

Географія

13.05.22р. Опрацювати §6 Властивості літосфери та її структура

https://www.youtube.com/watch?v=WI4n8Sl-kTM Дати письмову  відповідь на запитання і завдання після параграфа в робочий зошит. «Підсумуйте свої знання», «Перевірте, чого навчилися:».

11. 10, тема – К.Р. з теми «Мова, індивід, суспільство», завдання – виконати тести

http://cjhtydeydujed5jdr4.blogspot.com/p/blog-page.html

Українська мова

 11. 10, тема – Види ораторського мистецтва, завдання – виписати види академічного ораторського мистецтва

 13. 11, тема – Практична риторика . Добір матеріалу, завдання – збір матеріалу до публічного виступу.

 13. 10, тема – Р. М. Будова ораторського виступу, завдання – добір аргументів до тези «Природа наш дім, його треба берегти»

Українська літера

12. 10, тема – Проза 20-х років ХХ ст.. Микола Хвильовий, завдання – зробити хрон. табл.., читати «Я (Романтика)»

14. 10, тема – «Я (Романтика)» - новела про добро і зло. Проблема внутрішнього роздвоєння, завдання – записати паспорт твору, зробити гранування образу Я.

Астрономія

14.10 Закони Кеплера. Визначення маси і розмірів небесних тіл

Опрацювати з теми 1 пункт 5 на ст..24-31

Фізика

11.10 Контрольна робота № 1 з теми «Електродинаміка. Частина 1. Електричний струм»

13.10 Захист навчальних проектів(теми на сторінці 256)

  План роботи під час дистанційного навчання з 23.05 по 27.05.2022 р.

Англ. Мова

23. 05. Контроль усного мовлення

25.05. Контроль письма

УКР. МОВА

23. 05, тема – Правопис складних прийменників і сполучників, завдання – параграф 74, вправа 772.

23. 05, тема – Правописні правила складних прийменників і сполучників, завдання – вправи 779, 785, 787.

26. 05, тема – Написання часток, завдання – вправи 788, 789.

26. 05, тема – Узагальнення і систематизація вивченого про частини мови, завдання – виконати тест https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-pidgotovka-do-dpa-morfemika-slovotvir-morfologiya-ukra-nsko-movi-11-klas-1552900.html

УКР. ЛІТЕРАТУРА

25. 05, тема – Ю Андрухович «Астролог». Поетика постмодернізму в поезії Андруховича, завдання – прочитати вірш, знайти ознаки постмодернізму.

25. 05, тема – Г. Пагутяк «Потрапити в сад». Життя знедолених людей у творі, завдання – проаналізувати твір: образи, гуманізм у творі.

 

Заруб. ЛІТЕРАТУРА

Історія України

26.05

Тема. Урок узагальнення з теми «Творення нової України»

Всесвітня історія

24.05

Тема. Урок узагальнення з теми «Повсякденне життя і культура»

 

Фізика

23.05 Повторення . Коливання. Вільні електромагнітні коливання. Змінний струм

https://naurok.com.ua/test/elektromagnitni-kolivannya-zminniy-strum-669009.html

виконати  завдання для самоперевірки1-2 на ст..137

ДЗ: Повторити § 13-16

24.05 Повторення . Оптика

https://naurok.com.ua/test/optika-2428.html

завдання для самоперевірки1-2 на ст.209

ДЗ: Повторити § 24-27

26.05 Повторення . Оптика

https://naurok.com.ua/test/geometrichna-optika-556645.html

завдання для самоперевірки 3-4 на ст.209

ДЗ: Повторити § 28-31

Астрономія

25.05 Повторення. Небесна сфера. Наша планетна система. Сонце-найближча зоря.

https://naurok.com.ua/test/sonce-nasha-zorya-1542155.html

https://naurok.com.ua/test/nasha-planetna-sistema-predmet-astronomi-14003.html

ДЗ: повторити ТЕМИ1-4

Алгебра

 23.05 Повторення. Первісна. Площа підграфіка. Інтеграл.

Повторити матеріал на ст. 71

https://www.youtube.com/watch?v=0ZXbQhOMoqY

https://naurok.com.ua/test/11-klas-pervisna-ta-integral-515415.html

ДЗ: тематичні тести ст. 74-75

26.05 Підсумкова контрольна робота

Геометрія

24.05 Підсумкова кр

27.05 Повторення вивченого за курс геометрії(циліндр ,конус)

https://www.youtube.com/watch?v=a-EZwOo6wzQ

https://naurok.com.ua/test/konus-ta-cilindr-305717.html

ДЗ:Повторити теоретичний матеріал з теми.

Інформатика

24.05 Антивірусні засоби захисту. Переглянути відео пояснення:

https://www.youtube.com/watch?v=bD_wFeLLybw , записати короткий конспект.

 Інструктаж з БЖД.  Практична робота 3

Д.з. Створити презентацію «Антивірус у смартфоні»

Географія

27.05.22р. Тематичне оцінювання «Економіка України в міжнародному поділі праці».

БІОЛОГІЯ

23.05.22. «Навчальний проект (один на вибір;) Клонування організмів.Нанотехнології в біології.Трансгенні організми: за і проти.»

25.05.22. Поняття про біологічну небезпеку, біологічний тероризм та біологічний захист. Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації.

ХІМІЯ

23.05.22 «Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією. Проект: «Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп». https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-zelena-himiya-suchasni-zavdannya-pered-himichnoyu-naukoyu-ta-himichnoyu-tehnologieyu-240225.html

25.05.22 Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямків технологій, розв`язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем. https://naurok.com.ua/prezentaciya-rol-organichno-himi-u-rozv-yazuvanni-sirovinno-energetichno-prodovolcho-problem-u-stvorenni-novih-materialiv-187273.html                                             

  https://www.youtube.com/watch?v=qWV-6QVLQPU

ФІЗКУЛЬТУРА

24.05. Ритмічні розвиваючі вправи. https://www.youtube.com/watch?v=7YzDbkE6X28

            25.05. Тести з футболу. https://naurok.com.ua/test/futbol-1475028.html

             26.05. Кардіо тренування-координація, спритність для дітей на дому. https://www.youtube.com/watch?v=Dsmx56Iw2Mw

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора